OFERUJEMY

USŁUGI

CERTYFIKATY

REFERENCJE

REALIZACJE

O nas

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych istnieje od 1990 roku i jest kontynuacją działalności Zakładu Usług Stoczniowych i Morskich Studenckiej Spółdzielni Pracy „BRATNIAK” działającej od roku 1983.

W roku 1992 firma odłączyła się od SSP „BRATNIAK” i zaczęła działalność jako niezależna firma prywatna pod nazwą Zakład Usług Stoczniowych i Morskich Przemysław Matuszewski. Ponieważ firma zaczęła się szybko rozwijać, w roku 1998 przekształcono działalność firmy w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

22 listopada 1999 roku Przemysław Matuszewski i Ireneusz Pacholski podpisali umowę notarialną przekształcającą firmę w Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Sp. z o.o. i ta forma prawna firmy istnieje do dnia dzisiejszego.

Przedmiotem działalności firmy jest antykorozja stali i betonów w pełnym zakresie, zabezpieczenia izolacyjne, metalizacja: obiektów pływających – statków, mostów, konstrukcji przemysłowych.

Od 18 marca 2013 r. realizujemy umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-180/12 Projekt „Zakup innowacyjnej na skalę międzynarodową linii technologicznej do czyszczenia i metalizacji powierzchni stalowych w celu zwiększenia konkurencyjności firmy ZUSiM Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”.

Powstała w ramach inwestycji linia technologiczna pomogła naszej firmie poprawić warunki realizowanych procesów oraz podejmować trudniejsze kontrakty i zamówienia (nakładanie powłok cynk, cynk z aluminium oraz samego aluminium). Skróciła czas realizacji wykonywanych usług, poprawiła ich jakość. Podniosła warunki pracy pracowników dzięki zastosowaniu technologii przyjaznej środowisku.
Zastosowanie nowej technologii jest podstawą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa również na rynku międzynarodowym.

Ponad 25-letni okres działalności firmy zaowocował zaufaniem klientów i wieloletnią współpracą w zakresie świadczonych usług.
Kontakt

SIEDZIBA

Zakład Usług Stoczniowych
i Mostowych Sp. z o.o.
ul. Czorsztyńska 65
71-201 Szczecin

NIP: 852-22-58-569

BIURO

Zakład Usług Stoczniowych
i Mostowych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 36
70-660 Szczecin

Godziny otwarcia:
pon-pt: 8-16

TELEFONY

tel. stacj.: 91 814 50 67 
tel. stacj.: 91 814 50 66
fax: 91 814 50 67

e-mail: biuro@zusim.pl

MOBILE

tel.: 601 220 950
Ireneusz Pacholski

tel.: 601 708 178
Przemysław Matuszewski